All fields are required.

Close Appointment form
Ana Petrović

Rođena u Osijeku. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Valpovu s odličnim uspjehom. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998. godine, gdje je diplomirala 18. lipnja 2004. godine, čime stječe stručno zvanje doktor stomatologije.
Nakon položenog državnog ispita, radi u Domu zdravlja Osijek, potom u Domu zdravlja Donji Miholjac s naglaskom na stomatološku protetiku.
2007. godine odlazi na specijalizaciju iz ortodoncije koju završava 30. lipnja 2010. godine u Zagrebu te postaje specijalist ortodoncije. Po povratku u Dom zdravlja bogato iskustvo stječe u radu s velikim brojem ortodontskih pacijenata svih dobi.

Vlastitu privatnu  ordinaciju otvara krajem 2014. godine.

Članica je Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM), Hrvatskog ortodontskog društva (HOD) i Europskog ortodontskog društva (EOS).

IMG_5185
Martina Mužar

Rođena u Našicama. Srednju medicinsku školu završila je Osijeku 2007. godine, smjer medicinska sestra.
Stažirala je na Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije te u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku.
Veliko iskustvo stječe u djelatnosti rehabilitacije u Lječilištu Bizovačke toplice.
2014. godine upisuje prekvalifikaciju za dentalnog asistenta u Zagrebu (Ambitio) koju završava 2015. godine. Iste godine upisuje Medicinski fakultet Osijek, smjer dentalne higijene.
Od kraja 2014. godine radi u specijalističkoj ordinaciji za ortodonciju Ane Petrović.

IMG_5265